นักกายภาพบำบัด

1646808555_2.jpg

ศุภากร ธีระเดชชูศักดิ์ (ฝ้าย)

การศึกษา,รางวัลและการรับรอง

ประวัติการศึกษา

•  คณะกายภาพ สาขากายภาพบำบัด

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ

•  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

•  การใช้เทคนิคต่างๆ ด้าน Manual

•  ระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง