ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1618810442_1.jpg

ผศ. นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา

แพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ. นพ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นส่วนหนึ่งของชีวาแคร์ ช่วยดูแลการให้โปรแกรมการบริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และให้การดูแลคนไข้ที่ทำ intensive stoke recovery กับเราเป็นพิเศษ ผศ. นพ. ปกรณ์ จบเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และได้ศึกษาต่อ Harvard Medical School มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือมีโรคสมอง โรคระบบประสาท ไขสันหลัง กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ

1618810463_1.jpg

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

แพทย์เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์เวชปฏิบัติทางประสาทวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสมองและความผิดปกติทางประสาทวิทยา ด้วยปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาประสาทวิทยา และปริญญาโทในหลักสูตร MSc ด้านประสาทวิทยา จาก Institute of Neurology (ION), University College London (UCL) 

  • รศ.ดร. สุรัตน์ ตัณประเวช ทำงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยที่ the Headache Group ณ ลอนดอนในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 
  • ทำงานเป็นตัวแทนของ ASIA ในกลุ่ม the International Working Group of Young Neurologists and Trainees (IWGYNT) ในปี พ.ศ.2553- 2558 
  • ดำรงตำแหน่งสมาชิกของทีมสื่อสังคมออนไลน์ของ World Federation of Neurology (WFN) 
  • เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นหัวหน้าของ Headache Study Group (CMU-HUG) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับ
    อาการปวดศีรษะ และเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดในสมอง และการติดเชื้อในกระประสาท 
  • รศ. ดร.สุรัตน์ มีประสบการณ์อย่างยอดเยี่ยมในการบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นผู้ก่อตั้ง Smile Migrain application (2018) 
  • ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาใน “Readjust project (2016)” และจัดทำกิจกรรม “Cognitive game (2017)” ร่วมกับ TCDC คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ENSCI Les ateliers (Paris) 
  • ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก Innovation Hub ในโครงการ “Smart Home, Smart Living for Aging Society (2017) ร่วมกับทีมงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Makerspace Thailan

 

1618810483_1.jpg

นพ.ชุติเทพ ทีฆพุฒิ

แพทย์เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

แพทย์อายุรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านประสาทวิทยา สำเร็จการศึกษาด้านประสาทวิทยาและอายุรศาสตร์ รวมถึงปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ TCELS x RISE Accelerator Program 2022: Innovative Solution for The Next Generation of Medical AI ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการด้านการแพทย์ไทย เพื่อรองรับการเติบโตของบริการทางการแพทย์ชั้นนำในไทยและภูมิภาคอาเซียน และได้รับคัดเลือกเข้าเป็น 1 ใน 5 finalists