ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการบ้านอัจฉริยะ และโครงการอยู่อย่างฉลาด

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ การให้ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของในสังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ

สไมล์ ไมเกรน

สไมล์ ไมเกรน แอพพลิเคชัน เป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรน บันทึกอาการปวด ระบุสิ่งกระตุ้น อาการ ยาที่รับประทานได้สะดวกขึ้น

เกมส์กระบวนการคิดสำหรับผู้สูงอายุ

โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบเห็นโดยทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของกระบวนการคิดอย่างมากในผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมนั้นสร้างผลกระทบต่อคนไข้ ครอบครัว และสังคมโดยรอบ

โครงการบ้านอัจฉริยะ และโครงการอยู่อย่างฉลาด

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ การให้ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของในสังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ