โรคข้อไหล่ยึดติด หากปล่อยไว้นานจะต้องรับการรักษาโดย“การผ่าตัด”

โรคข้อไหล่ยึดติด หากปล่อยไว้นานจะต้องรับการรักษาโดย“การผ่าตัด”

จากหลายงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคข้อไหล่ยึดติด ที่ได้รับการฝึกออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน สามารถช่วยฟื้นฟูได้ โดย ไม่ต้องผ่าตัด

ชีวาแคร์ มีโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนี้ โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินจากนักกายภาพบำบัด และได้รับการรักษาโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในประจำวันให้มากที่สุด

  • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง