โรคเอ็นข้อศอกอักเสบ

โรคเอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis elbow) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนที่ใช้ข้อมือและข้อศอกมาก หรือในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา แต่มีการใช้มือเกร็งในท่าซ้ำๆ และมีการกระดกข้อมือและเหยียดศอกอยู่เสมอ เช่น การปัดกวาดเช็ดถู การทาสี การตีกลอง การทำผม การใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ ตลอดจนการเล่นกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะ เทนนิส

 

สาเหตุการเกิดโรค 

สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดโรคเอ็นอักเสบ คือ ภยันตรายต่อเอ็นกล้ามเนื้อ โดยแรงตึง หรือการสะบัด หรือการใช้งานซ้ำ ๆ มากเกินไป  (overuse injury) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเอ็นกล้ามเนื้อที่เกาะบริเวณข้อศอก ที่มีการบาด เจ็บระดับเซลล์ หรือถ้ารุนแรงมากก็อาจมีการฉีกขาดของเอ็นกล้ามเนื้อขึ้นได้  

 

อาการของโรค

ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอก ตรงเอ็นกล้ามเนื้อที่เกิดการอักเสบ โดยเฉพาะเวลาเกร็งกล้ามเนื้อในการกระดกขื้อมือขึ้นหรือลง และมีจุดกดเจ็บในตำแหน่งเดียวกัน เวลาเกร็งกล้ามเนื้อกระดกข้อมือขึ้นหรือลง สู้กับแรงต้าน จะมีอาการปวดมากขึ้น ความรุนแรงของโรคก็แตกต่างกันไป อาจปวดเพียงเล็กน้อย หรือปวดมากจนไม่สามารถใช้แขนได้ โรคข้อศอกเทนนิส Tennis elbow จะ ปวดบริเวณข้อศอกด้านนอกเวลาขยับหมุนข้อศอก เวลาสะบัดข้อมือขึ้นแรงๆ หรือเวลากำสิ่งของในมือ เช่น ลักษณะของการตีลูกเทนนิสแบคแฮนด์ เนื่องจากมีการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณปุ่มข้อศอกด้านนอก

 

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค

  • ออกกำลังกายบริหารข้อมือและแขนเป็นประจำ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวแขนและข้อมือในอิริยาบถเดิม ๆ เป็นเวลานาน ควรหยุดพักเป็นระยะ พยายามกระจายการใช้แรงไปยังหัวไหล่หรือต้นแขนที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่กว่า
  • ก่อนทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาที่ต้องใช้แขนบ่อยๆ ควรอบอุ่นร่างกายและยืดกล้ามเนื้อทุกครั้ง
  • เลือกอุปกรณ์การเล่นกีฬาที่เหมาะสม น้ำหนักเบา และใช้ท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง

โปรแกรมอื่นๆ