โรคข้อไหล่ยึดติด

 

โรคข้อไหล่ยึดติด (Adhesive Capsulitis/Frozen Shoulder) คือภาวะที่มีการขยับข้อไหล่ได้น้อย โดยมักจะมีอาการเริ่มจากไม่สามารถยกไหล่ได้สุดหรือไขว่หลังได้สุด ต่อมาถ้าไม่ได้รับการรักษา จะมีอาการมากขึ้นจนขยับแขนได้น้อย หรืออาจจะขยับไม่ได้เลย

 

อาการของโรค

1. เอื้อมหยิบของด้านหลังไม่ได้ ไม่สามารถไขว้แขนไป ข้างหลังได้

2. เอื้อมแขนหยิบของที่สูงไม่ได้หรือยกแขนไม่สุด

3. ผลักแขนโดยออกแรงร่วมไปข้างหน้าไม่ได้เช่นผลัก เปิดประตู

4. มีอาการปวดร้าวลงบริเวณต้นแขน หิ้วของหนักหยิบจับทำงานลำบากเพราะอาการปวดจะเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อเราฝืนทำงานในท่าทางที่เจ็บและกระตุ้นการปวด

 

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรค

สาเหตุหลักของข้อไหล่ยึดติด คือ การอักเสบของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ข้อไหล่ ซึ่งเรียกว่า เยื่อหุ้มข้อไหล่ (Capsule) ซึ่งตามปกติเยื่อหุ้มข้อไหล่จะค่อนข้างยืดหยุ่นและสามารถยืดหดตามการขยับของข้อไหล่ได้ แต่เมื่อเกิดภาวะข้อไหล่ติดยึดขึ้น เยื่อหุ้มข้อไหล่ดังกล่าวจะมีการอักเสบ และหดตัว จนไม่สามารถยืดหยุ่นได้เหมือนเดิม ทำให้ขยับข้อไหล่ได้ลดน้อยลง และมีอาการปวดร่วมด้วยเสมอ นอกจากนี้ การกระแทกของข้อไหล่, การที่ขยับข้อไหล่เป็นเวลานาน, การอักเสบของกล้ามเนื้อ, เอ็นโดยรอบข้อไหล่ สามารถนำไปสู่การอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ได้ทั้งสิ้น เมื่อเกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ดังกล่าว ก็ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะข้อไหล่ติดยึดในที่สุด

 

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค

1. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หากมีความจำเป็นควรให้ผู้อื่นช่วยยก
2. ควรระมัดระวังในการเล่นกีฬา หรือ การทำกิจกรรม ที่ต้องมีการกระชากของข้อไหล่ แขน และมือ
3. ออกกำลังสร้างเสริมกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อไหล่

 

โปรแกรมอื่นๆ