ปวดไม่หาย ลองใช้ 'การฝังเข็ม' ควบคู่

Dry Needling หรือ การฝังเข็มแบบตะวันตก

Dry Needling หรือการฝั่งเข็มแบบตะวันตก เป็นการฝังเข็มลงไปจุดที่เจ็บและขยับปลายเข็มเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้น

การฝังเข็มแบบ Dry Needling เป็นการฝังเข็มที่มีขนาดเล็กพิเศษลงไปยังจุดที่ปวด หรือ Trigger Point และใช้ปลายเข็มขนาดเล็ดสะกิดก้อนกล้ามเนื้อให้คลายตัวออกจากกัน เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว ก้อนกล้ามเนื้อจะมีขนาดเล็กลง การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น อาการปวดจะค่อย ๆ หายไป ทำให้รู้สึกสบายขึ้นหลังการรักษา

 

การฝังเข็มแบบตะวันตก แตกต่างจากการฝังเข็มแบบจีนอย่างไร

Dry Needling แตกต่างจากการฝังเข็มแบบจีน หรือ Acupuncture ตรงที่ การฝังเข็มแบบจีนเป็นการกระตุ้นให้เส้นเลือดบริเวณที่ฝังขยายตัว รวมไปถึงทำให้เกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อในอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่อาจจะห่างไกลจากจุดที่ฝังได้

 

การฝังเข็มแบบ Dry Neeling เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อจนกลายเป็นก้อน ตรงจุดและไม่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการ Myofascial Pain syndrome หรือ อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณจุดต่าง ๆ ของร่างกายเป็นเวลานาน

 

  • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง