โรคข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder) เกิดจากอะไร ?

โรคข้อไหล่ติด หรือ Adhesive Capsulitis

หลายท่านอาจจะรู้จักดีในชื่อ Frozen Shoulder เป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง เนื่องจากเอ็นหุ้มข้อไหล่ (Capsules) เกิดการอักเสบและทำให้ข้อไหล่ติดแข็ง ไม่สามารถขยับหรือเอื้อมไหล่ไปในทิศทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสาเหตุของการเกิดการอักเสบยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากมักเกิดในกลุ่มคนที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บบริเวณข้อไหล่เป็นต้น และมักพบว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคแพ้ภูมิตนเอง โรครูมาตอยด์ และโรคทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มักมีโอกาสเป็นข้อไหล่ติดได้มากกว่าคนทั่วไป

อาการแสดงที่พบมักแบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ

  • ระยะปวด (Painful) ซึ่งอาการหลักคือปวดไหล่ หรืออาจมีอาการติดของข้อไหล่เล็กน้อย มักเกิดในช่วงน้อยกว่า 3 เดือนแรก
  • ระยะเริ่มติด (Freezing) พบว่าอาการติดของข้อไหล่จะมากขึ้น อาการปวดอาจคงที่หรือยังมีอาการปวดมากอยู่ โดยมักปวดเมื่อต้องเคลื่อนไหวข้อไหลไปในทิศทางที่ติดแข็ง
  • ระยะติดแข็ง (Frozen) อาการปวดเริ่มลดลง และอาการติดมากอย่างชัดเจน จนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก เช่น ใส่เสื้อไม่ได้ เกาหลังไม่ได้ หรือยกแขนไม่ได้
  • ระยะฟื้นตัว (Thawing) ปวดลดลงมาก การเคลื่อนไหวเริ่มหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น

โดยอาการปวดเรื้อรังดังกล่าว มักปวดมากขึ้นเมื่อยกแขน หมุนแขนออก และมักมีอาการไหล่ติดหลายทิศทาง บางครั้งอาจมีอาการบวมแดงบริเวณข้อไหล่ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะการอักเสบ มักปวดเวลากลางคืนและปวดมากขึ้นเมื่ออากาศหนาว

ในปัจจุบันมีการรักษาได้หลายวิธีทั้งการใช้ยาต้านการอักเสบ การผ่าตัด หรือแม้แต่การรักษาด้วยกายภาพบำบัดซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากไม่ต้องผ่าตัด โดยอาจะใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดและการขยับดัดดึงข้อไหล่ รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อรักษาช่วงการเคลื่อนไหว (Range Of Motion)

“อย่าให้ปัญหาปวดไหล่ มากวนใจคุณอีกเลย รีบรักษาไว โอกาสหายยิ่งมากขึ้น”

 

  • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง