TMS Therapy การรักษาที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณ

หลักการทำงานของเทคโนโลยี TMS

เทคโนโลยี TMS ทำงานโดยการส่งคลื่นแม่เหล็กจากหัวจ่ายพลังงานผ่านกะโหลกไปยังสมองบริเวณที่ทำให้เกิดโรค โดยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะทำให้เซลล์สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการกระตุ้นให้สมองทำงาน หรือกระตุ้นให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทที่ช่วยฟื้นฟูจากการบาดเจ็บ หรือยับยั้งเพื่อฟื้นฟูอาการต่าง ๆ รวมไปถึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่ได้รับการกระตุ้นด้วยเช่นเดียวกัน

 

ประโยชน์ของการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS

การรักษาด้วยเครื่อง TMS ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยฟื้นฟูและรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 • ฟื้นฟูภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง

 • ฟื้นฟูภาวะความจำเสื่อม

 • ฟื้นฟูโรคซึมเศร้า

 • ฟื้นฟูโรคพาร์กินสัน

 • รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน

 • รักษาอาการปวดเรื้อรัง

 • ผู้ป่วยทางระบบประสาท สมอง และกล้ามเนื้ออื่น ๆ

รวมไปถึงการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาด้วยเช่นกัน

 

การทำ TMS ปลอดภัยจริงหรือไม่

เทคโนโลยี TMS ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะโดนรอบ และการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS ไม่มีการใช้รังสีอันตรายที่ส่งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์โลหะฝังอยู่บริเวณสมอง ผู้ที่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ฝังในร่างกาย ผู้ป่วยที่เคยมีอาการชักมากก่อน สำหรับผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนสำหรับการทำ TMS มีโอกาสเกิดต่ำ เช่น 

 • มีเสียงที่อาจทำให้เกิดความรำคาญ

 • มึนศีรษะเล็กน้อยหลังการรักษา

 • กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้ากระตุกเพราะแรกกระตุ้นของเครื่อง TMS

โดยการเข้ารับการรักษาจะไม่มีการใช้ยาหรือการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับบ้านได้หลังการรักษา

 

ระยะเวลาในการรักษาด้วยเครื่อง TMS

ระยะเวลาในการรักษาต่อครั้งอยู่ที่ 30-60 นาที ความถี่ในการรักษาต่ครั้งประมาณ 1-3 ทั้งนี้ความแตกต่างของระยะเวลาและความถี่ของการรักษาขึ้นอยู่กับอาการและโรคของผู้ป่วยแต่ละราย

 

 • แชร์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง